Search form

LUCAS 9:46

Pøn ɨdøꞌøn jawaanɨ møj ma̱ Dios ja yja̱a̱ꞌy ja kyutujk ttanɨtanɨ

46Xjats ja tkajpxyꞌa̱jtpɨnɨbøjkɨdøø pømbɨ jadyimyꞌukmøjtøkɨp,