Search form

LUCAS 9:48

48jøts ja wya̱a̱ñ:

―Pønɨ pøn øts ya̱ꞌa̱t mutskuꞌnk xkupøjkxɨp, øts ɨdøꞌøn ja wyɨnaty xkupøjkp; pønɨ pønts øts jadeꞌen xkupøjkp, jaꞌats ɨdøꞌøn ja wyɨnaty kyupijkpy pøn ø xkajxp. Pønts kanamyøjpɨkta̱a̱jkɨp wɨneꞌenɨn meets ɨxaadɨ, jaꞌats ɨdøꞌøn nøjkx møjtøjkɨp.