Search form

LUCAS 9:8

8Pømbɨts wa̱ndɨp jøts ku ja yjaꞌajɨ ja Dios kyugajpxy Elías, jøts ku jaꞌ wyɨnaty tø kyaxɨꞌɨky; pømbɨts nømɨdɨp jøts ku ja yjaꞌajɨ ja Dios kyugajpxy pøn wyɨnaty wɨndiꞌixyɨp tø yꞌatsmendɨ, jaꞌ nɨduꞌugɨn tø pyɨdsimy jadɨgojk.