Search form

MARCOS 1:13

13jøts ja Jesús jam wɨxijkxyøøw chɨna̱a̱y. Xjats ja mɨkuꞌ ja yikpojkpɨtunwa̱ꞌa̱ñɨ, jøts ja nɨjuunɨ tkamɨmadøøy. Jam ɨdøꞌøn ja chɨna̱a̱y ma̱ ja may awa̱ꞌa̱ñ jɨyujk jam chøønɨdɨ, xjats ja a̱nkɨlɨs ja pyudøjkøø.