Search form

MARCOS 1:15

15Yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Tønɨm ɨnet ja xøøw ja et yja̱ꞌa̱ty, wɨngomp ɨxya̱m ja Dios kyutujk midi ya̱ tuꞌump. Yiktɨga̱tstɨ ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨndɨ, ja̱ꞌdyɨgøøgyøxtɨ tukɨꞌɨyɨ ja mgaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱jtɨndɨ, jøts janchja̱wɨdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky.