Search form

MARCOS 1:27

27Xjats ja mayja̱a̱ꞌy janchnɨgyuma̱a̱p tja̱ꞌwɨdøø, jøts ja xem ya̱m ñadyɨɨbyikyɨdɨ køꞌøm, yɨdeꞌen ja ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―¿Ti wenk ɨxpøjkɨn ya̱ꞌa̱t? ¿Ti tunk yø jadeꞌen tyumpy? ¡Janch møk kutujk tmøødɨ, mɨmadojɨp pa̱a̱t ja mɨkuꞌ yøꞌ ku yø tꞌaneꞌemy!