Search form

MARCOS 1:28

28Xjats ja ja̱a̱ꞌy ja tnɨmadoogøxtɨ pønɨ nɨwɨneꞌen ja jam wyɨnaty chøønɨdɨ Galileꞌɨt etjotp. Nɨdukɨꞌɨyɨ ja tnɨja̱ꞌwɨgyøjxtøø ku ja Jesús jadeꞌen tꞌødyuñ ja ja̱a̱ꞌy.