Search form

MARCOS 1:38

38Wɨnets ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Wan tja̱a̱ꞌmyɨndɨ abikya̱jp midi wɨngon ta̱ndɨp, jøts øts jam nayɨdeꞌen nnɨgaꞌamaꞌaty ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky; kumɨ jaꞌ ø tø nnɨmiñ jøts øts jadeꞌen nduꞌunt.