Search form

MARCOS 1:4

4Ja Juandam ɨdøꞌøn jam jadeꞌen memp aba̱k etjotp jøts ja̱a̱ꞌy ja tyiknøbety, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ jøts ku ja ja̱a̱ꞌy tukɨꞌɨyɨ tja̱ꞌdyɨgøøgyøxtɨ ja kyaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱jtɨn jøts wan tnøbajtkøxtɨ, kuts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen ttuꞌundɨt wɨnets ja yikpojkpɨmaaꞌkxtɨt.