Search form

MARCOS 1:6

6Kameeyɨ pøjk wyetꞌajtpy ɨdøꞌøn ja Juan wyɨnaty, jøts poꞌa̱k ja tsumꞌaty; jaꞌ ja tø ñadyatsumyɨ jøts møj muꞌ ja jam tnɨdsøønɨ møøt ja jɨyujk pa̱ꞌa̱k, jaꞌ ja jam yjɨɨꞌkxpy.