Search form

MARCOS 1:7

7Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn kyaꞌamay mayja̱a̱ꞌy agujkp:

―Ja øts ja ja̱a̱ꞌy tuꞌuk ɨxꞌoojk xpamiñ pøn møkta̱ꞌa̱ky yikutukp jaꞌagøjxp ku kutujk ja tmɨmiñ møkꞌampy, kaꞌap øts ja nmɨꞌaba̱a̱ty jadeꞌen sa̱ yikutuky, nɨjuunɨ øts ja møøt nganamyɨba̱a̱tꞌa̱tɨyɨt.