Search form

MARCOS 10:11

11Ñɨga̱jpx ɨdøꞌøn ja Jesús jaꞌ, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Pønɨ pøn ja ñɨdøꞌøxy tmajtstutp jøts jaduꞌuk tmøøtꞌamajtskɨgyojmɨ, ja jawyeen nɨdøꞌøxy ɨdøꞌøn ja wyɨnaty kyaꞌødyumpy jøts ja pyøktyuñ;