Search form

MARCOS 10:24

24Xjats ja pyabøjkpɨtøjk jadiꞌiñɨ myondɨ tyuktɨ ku ja Jesús jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ; wɨnets ja Jesús wya̱a̱ñ jadɨgojk:

―Uꞌnk una̱ꞌjktɨ, ¡janch tyimchep sudso ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy ttatøkɨdɨt ja Dios kyutujk, kumɨ myeeñ ja amuum yikmøjtøjkɨdɨp!