Search form

MARCOS 10:28

28Wɨnets ja Pedro kya̱jpxøjkɨyɨɨꞌñ jøts ja wya̱a̱ñ:

―Tø øø tukɨꞌɨyɨ nmajtstutkixy ja nbɨkta̱ꞌa̱ky, jøts ɨxya̱m øøts ɨdøꞌøn jadeꞌen nwɨdity mets møøt.