Search form

MARCOS 10:33

33Yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Mꞌejxtɨp ku ɨxya̱m nbejtyɨndɨ jøts nnijkxyɨndɨ jam Jerusalén ma̱ øts ja̱a̱ꞌy xkøya̱kt, pøn møj kudanaabyɨꞌajtpy ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, jøts øts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tyeetywɨndsøn jam xma̱tst jøts ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ, jaꞌats tyikutuktɨp jøts ø nꞌookt, jam øts ja xkøya̱ktɨt ma̱ ja wenk ja̱a̱ꞌy yikutuktɨ møkꞌampy.