Search form

MARCOS 10:48

48Xjats ja mayja̱a̱ꞌy ja møkꞌampy wyɨnguga̱jpxɨyøø jøts ja yꞌamoꞌont, kaꞌap ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy yꞌamøñ, neꞌegɨ ja tja̱a̱kyikjɨna̱jxꞌadɨꞌɨch, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―¡Mets myɨmajtskꞌa̱pꞌa̱jtɨp ja møj wɨndsøn David, ayoꞌejxk øts!