Search form

MARCOS 10:49

49Xjats ja Jesús wya̱ꞌkꞌøyɨyɨɨꞌñ, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja tnøjmɨ:

―Nøjkx xꞌatswa̱wdɨ.

Wɨnets ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy yꞌatsyikwa̱a̱y, yɨdeꞌen ja tꞌatsnɨmaadyøø:

―Tsojk, pɨdøꞌøk, ɨxa̱m ɨdøꞌøn myikwa̱a̱dsøy.