Search form

MARCOS 11:10

10¡Kunuuꞌkx yø wɨndsøn midi mgutujk mɨmejnɨyɨp, wan ja tyeetyꞌa̱p David tyikmøjta̱a̱jkɨ ja kyutujk jadɨgojk! ¡Kuuyɨ ja Dios Teety jaduꞌuk yja̱a̱kꞌøyɨ!