Search form

MARCOS 11:14

14Wɨnets ja Jesús tmɨgajxpy ja iigɨ kipy, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¡Nɨjuunɨ mgaꞌuktøømɨñɨt!

Ku ja Jesús jadeꞌen wya̱a̱ñ, myadowdɨ ja pyabøjkpɨtøjk jaꞌadɨ.