Search form

MARCOS 11:17

17Yɨdeꞌen ja Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy ku ja yikꞌɨxpɨjky:

―Yɨdeꞌen jap nøkyɨjxpy wya̱ꞌa̱ñ: “Jaꞌ øts ndøjk wya̱ꞌa̱nt jøts na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy jap tꞌajotꞌa̱ttɨt ja Dios Teety”; jøts kaꞌap meets ja jadeꞌen ti xyiktuñ, maaꞌtsta̱a̱jk meets jaꞌ tø xyikwa̱nɨ.