Search form

MARCOS 11:25

25Jøts ku mdiosꞌajotꞌa̱ttɨt, pønɨ jam ja mmɨdseptɨ, maaꞌkxuktɨ, jøts Dios Teety nayɨdeꞌen mbojkpɨmaaꞌkxɨdɨt pøn jap tsa̱jpjøtpy.