Search form

MARCOS 11:28

28jaꞌats ja ojts yiktɨyɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ndøø:

―¿Pøn jadeꞌen tø mdanɨgutujkꞌatyɨ ku jadeꞌen mꞌadɨꞌɨch ya̱ tsa̱ptøjkjøøjty? ¿Pøn mets jadeꞌen mgutujkmøꞌøyɨ?