Search form

MARCOS 11:29

29Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Nayɨdeꞌen mee nyiktøøwa̱mɨ; pønɨ xꞌadsoowɨmbejtɨp øts ɨnet, wɨnets ɨnet ndukmadoꞌodɨt pøn øts yø jadeꞌen tø xanɨgutujkꞌaty ku øts jadeꞌen nꞌadɨꞌɨch.