Search form

MARCOS 11:31

31Wɨnets ja køꞌømyɨ ñagya̱jpxkaajkɨdøø, yɨdeꞌen ja ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―¿Sa̱ njanchꞌuknɨma̱a̱ꞌyɨnt? Ku net yø njanɨma̱a̱ꞌyɨnt: “Dios ja ojts kyutujkmøꞌøyɨ”, yɨdeꞌen adøm ɨnet yø xꞌadsoꞌowɨnt: “¿Jøts tigøjxp ku kaꞌap xjanchja̱wɨdɨ pønɨ jadeꞌendam jaꞌ?”