Search form

MARCOS 11:32

32Jøts ja ja̱a̱ꞌy ɨnet xmɨꞌa̱mbøjkmaꞌant ku net njawa̱ꞌa̱nmaꞌant jøts ku ja̱a̱ꞌy ja ojts kyutujkmøꞌøyɨ.

Jadeꞌen ja køꞌøm ñawya̱jnɨdøø, jøts kumɨ ñɨja̱ꞌwɨdɨp ja ja̱a̱ꞌy wyɨnaty may ku ja Juan ja Dios kyugajpxyꞌatyɨ, paty ja jadeꞌen chøꞌjkɨdøø.