Search form

MARCOS 11:5

5Wɨnets ja ja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn tyiktøødøø pøn jam wyɨnatyɨ, yɨdeꞌen ja ojts ñɨɨꞌmyxyɨdɨ:

―¿Ti mdundɨp? ¿Tigøjxp ku yø buur xmɨgajɨdɨ?