Search form

MARCOS 12:1

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty ja kaꞌødyumbɨ

1Wɨnets ja Jesús tmɨga̱jpxøjkɨyɨɨꞌñ ja ja̱a̱ꞌy ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Jaa døꞌøn ja̱a̱ꞌy wyɨnaty tuꞌuk pøn ja uvɨ tsa̱ꞌa̱m ojts tteeñ kya̱mjotp; jøts ja yikxon tnagueemy tnabɨjky, jøts ku ja jadeꞌen tꞌuktuuñ wɨnets ja tyikꞌøyɨyɨɨꞌñ tuꞌuk ja uvɨ kumda̱a̱jk ma̱ ja uvɨ tsa̱ꞌa̱m nøø ojts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tyikꞌøyɨ, xjats ja tpøjch tuꞌuk tøjk janch køjxp jam kya̱mjotp. Ka̱m ejxꞌeta̱a̱jk ɨdøꞌøn ja yikꞌøyɨyɨɨꞌñ, ojts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tyikꞌøyɨgyixy.

’Wɨnets ja tamuky tkøya̱jkna̱a̱ ja kya̱m, tumbɨ ja ojts ttukmɨdañ, jøts ja ñøjkxnɨ abiky et.