Search form

MARCOS 12:10

10’¿Kaꞌanɨm ja nøky xka̱jpxɨdɨ ma̱ yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ?

Ja tsa̱a̱ midi ja pojtspɨ kyaꞌukꞌaꞌejxɨdøø,

Jaꞌats neꞌegɨ ɨxya̱m tø yꞌukyikpɨkta̱knɨ pøch kyuba̱jk jøts ja ttama̱jtsmujkixy ja pøch.