Search form

MARCOS 12:15

15Xjats kumɨ ñɨja̱ꞌwɨp ja Jesús wyɨnaty jøts ku nugo yjotꞌejxwa̱ꞌa̱ñɨdɨ, wɨnets ja tnɨma̱a̱y:

―¿Tiku ø xjotꞌejxtɨ? Ya̱ktɨ tuꞌuk meeñ, wan ø tꞌukꞌijxy.