Search form

MARCOS 12:35

¿Janch ɨdøꞌøn ku ja David tꞌa̱pꞌaty ja Cristo?

35Jam ja Jesús wyɨnaty yikꞌɨxpiky tsa̱ptøjkjotp, jamts ja yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

―¿Sa̱ døꞌøn ja ka̱jpxwejpɨtøjk wya̱ꞌa̱ndɨ? ¿Pønɨk ɨdøꞌøn tijy pøn ja Dios Teety ya̱ pyɨkta̱a̱jk na̱xwiiñ jøts wyɨndsønꞌa̱tt? ¿Nugo ja møj wɨndsøn David yꞌa̱p ja tijy, kidi?