Search form

MARCOS 12:36

36Janch jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ, kaꞌap ɨdøꞌøn ja kyaꞌpxyɨ kumɨ køꞌøm ja David wya̱a̱ñ ku Espíritu Santo ja ojts yꞌaga̱jpxɨyɨ, wɨnets ja Dios kyajpxy ja ojts tja̱a̱jyɨ ma̱ wya̱a̱ñ yɨdeꞌen:

Yɨdeꞌen ja Dios Teety tnɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:

“Ɨxa̱ꞌa̱k jøts ø xpudsøønɨt nꞌaga̱ꞌñꞌampy,

jøts øts yø mmɨdsep nmɨmajada̱køxt.”