Search form

MARCOS 12:37

37¿Pønɨ yøꞌ wyɨndsønꞌa̱jtɨm, sudso yø ndejɨnt nugo tꞌa̱pꞌa̱tt?

Jadeꞌen ja Jesús wya̱a̱ñ. Janch namay ja ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty, jøts janch jotkujk ja jam wyɨnaty pyatmadøyɨ.