Search form

MARCOS 12:43

43Wɨnets ja Jesús tya̱a̱jxɨyɨɨꞌñ ja pyabøjkpɨtøjk, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ ku yø kuꞌøktyøꞌøxy janch neꞌegɨ ja̱wɨ ndejɨnt ja myeeñ tø tyøxy. Nɨpøn ja̱a̱ꞌy ja myeeñ jadeꞌen tø tkayøxy pøn jaty ja myeeñ tø tjaꞌagonɨdɨ jap kajuunjøtpy;