Search form

MARCOS 13:11

11Jøts ku jadeꞌen ja kudunk øy ma̱dsoo myiktawɨnguwa̱wɨdɨt, kidi xkumayɨdɨ xkuda̱jɨdɨ sudso xꞌadsojɨmbettɨt. Jadeꞌen ɨdøꞌøn mwa̱ꞌa̱ndɨt pønɨ sa̱ Espíritu Santo wɨnet myikꞌayukpa̱a̱dyɨdɨ; kidi meedsɨp køꞌøm mga̱jpxp, ja Espíritu Santo meets mꞌaga̱jpxɨyɨp.