Search form

MARCOS 13:12

12May ja ja̱a̱ꞌy ttukmɨgaꞌaxwaꞌkxy ñagyøya̱kɨdɨt jøts yꞌooktɨt, may ja uꞌnkteety ja yꞌuna̱ꞌjk nøjkx tmɨdsepøktɨ jøts ja tkøya̱ktɨt, nayɨdeꞌen ja una̱ꞌjk nøjkx tmɨdsepøktɨ ja tyeety ja tya̱a̱k kunɨm oꞌjkɨn ja ttukpa̱a̱ttɨt køꞌøm.