Search form

MARCOS 13:13

13Jøts mdumɨdsepꞌa̱ttɨp meets ja ja̱a̱ꞌy jaꞌagøjxp ku meets øts xjanchja̱wɨ; jøts pønɨ pøn ja ayoꞌon jadeꞌen tmɨdanaapy kunɨm yꞌookt, jaꞌ ɨdøꞌøn nøjkx nɨtsoꞌokꞌa̱jtp.