Search form

MARCOS 13:19

19kumɨ ja døꞌøn nøjkx ja møk ayoꞌon tyuñɨyɨ midi kaꞌanɨm yikꞌixy nɨjuunɨ wɨneꞌen ñaxy kujk ja tiempɨ jaayɨp ku Dios tyiktsoꞌonda̱a̱jky yø na̱xwiiꞌñɨt, nɨkaꞌap nøjkx jaduꞌuk ja ayoꞌon jadeꞌen yikꞌixy sa̱ jaꞌajɨn midi ɨdøꞌøn meꞌemp.