Search form

MARCOS 13:22

22Jaꞌ ɨdøꞌøn nøjkx jadeꞌen wa̱ndɨp pøn ñadyijyɨ jadeꞌen sa̱ Cristo sa̱ ja Dios kyugajpxy, pøn ja mɨkuꞌ myøkꞌa̱jtɨn nøjkx tyiktuujnɨdɨp jøts ja nayɨdeꞌen ttuꞌunt sa̱ Diosɨn, yjawɨnꞌøøꞌmba̱a̱twa̱ꞌa̱mp ja nøjkx pøn ø tø nwɨwich.