Search form

MARCOS 13:28

28’Uk patmadojɨdɨk øts ja nꞌɨxpøjkɨn: Ku ja iigɨ kipy yꞌawa̱j yꞌuꞌnkꞌaty jøts ku ja kujk xyɨmumbøjknɨ, jadeꞌen yiknɨja̱wɨ ja et jøts ku yꞌa̱nda̱ꞌa̱kwa̱nɨ.