Search form

MARCOS 13:32

32’Kaꞌap ja et ja xøøw yiknɨja̱wɨ pønɨ juunɨ døꞌøn ja jadeꞌen yja̱tt, nɨpøn ja tkanɨja̱wɨ, nɨ a̱nkɨlɨs ja tkanɨja̱wɨ, jøts nɨ Dios Uꞌnk ja tkanɨja̱wɨ. Ja Dios Teety ja tuꞌugyɨ tnɨja̱ꞌwɨp.