Search form

MARCOS 13:34

34Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja ndejɨnt nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm ja ja̱a̱ꞌy midi nøjkxp jagam wɨdejtpɨ, jøts ku ja chøøñ yꞌukꞌaneꞌempy ja tumbɨ jaꞌ, tuꞌuk jaty tyumbɨ ja tꞌuktunkmøꞌøy jøts yꞌukpɨktakpy tøjk adɨnaabyɨ ja tuꞌuk, pøn tꞌejxꞌetp ja tøjk.