Search form

MARCOS 13:35

35Jøts ejtp ɨdøꞌøn mjøpꞌejxtɨt, kumɨ kaꞌap meets ja xnɨja̱wɨ pønɨ juunɨ yja̱ꞌa̱tt ja mwɨndsøn midi kudøjkꞌa̱jtp, jotmøñ ja yja̱ꞌa̱ty ux, uk jotmøñ ja yja̱ꞌa̱ty tsuuꞌm, jotmøñ ja yja̱ꞌa̱ty ku tsa̱pnɨꞌa̱a̱w yꞌaya̱jxnɨdɨ, uk jotmøñ ja yja̱ꞌa̱ty jøpkyoots;