Search form

MARCOS 13:8

8Kumɨ ja møj ja mutsk ja ka̱jp nøjkx cheptundɨ xem ya̱m, wɨndsøndøjk ñañɨbɨdøꞌøgɨdɨt pøn jaty yikutujktɨp ya̱ na̱xwiiñ; maawyeen ja ujx nøjkx ñaxy, meꞌemp ja yuu, mayꞌampy ja ja̱a̱ꞌy nøjkx ja myɨguꞌuk tmɨdsepøktɨ aꞌøyꞌampy pøn ja nugo tyikma̱ꞌa̱ttɨp. Jøts ku døꞌøn ja jadeꞌen yja̱tt tsoꞌonda̱kpnɨm ɨdøꞌøn ja ayoꞌon wyɨnaty jadeꞌen.