Search form

MARCOS 14:10

Ku ja Judas ñayꞌawa̱jnɨyɨ jøts ja tkøya̱kt ja Jesús

10Wɨnets ja Judas Iscariote chøøꞌñ pøn ja Jesús pyabøjkpɨtøjk wyɨnaty møøt ñɨmakmajtskꞌaty, jøts ja ojts tnɨnijkxy ja teetywɨndsøn, jaꞌats ja møøt tkajpxyꞌa̱jty jøts ku ja tkøya̱kt ja Jesús.