Search form

MARCOS 14:12

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yja̱a̱kꞌaꞌuxꞌa̱jtnɨ møøt ja pyabøjkpɨtøjk

12Xjats ku ja xøøw tpa̱a̱jty midi ja israelɨt ja̱a̱ꞌy yjanchꞌama̱a̱yꞌa̱jttɨp, ku cha̱pkaaky ja jadiꞌiñɨ tkaydɨ midi levadurɨ tkamøøtꞌa̱jtp, jaꞌabɨ xøøw ɨdøꞌøn wyɨnaty tø tpa̱a̱ty jøts ku ja xøøw mɨdukxøøw tyuñɨ, jaꞌ ja tyejtɨp pa̱skɨ, jaꞌabɨ xøøw ɨdøꞌøn ja tyuknɨꞌoꞌjkɨdɨp ja borreegɨ maxuꞌunk, paty ja pabøjkpɨtøjk wɨnet et tyiktøødøø ja Jesús jøts ja tnɨmaadyøø:

―¿Ma̱ øøts ja pa̱skɨ aꞌux nyikꞌawext jøts nɨꞌamukɨ nꞌaꞌuxꞌa̱jtɨdɨt?