Search form

MARCOS 14:13

13Xjats ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk namajtsk tkajxtsøøꞌñ, yɨdeꞌen ja tꞌuknɨma̱a̱y:

―Nøjkxtɨ jam møj ka̱jpjotp, jamts ɨnet ja̱a̱ꞌy tuꞌuk xꞌejxpa̱a̱ttɨt pøn jam wyɨnaty tsiy tyanɨgoꞌonɨp, jaꞌats mbanøjkxtɨp,