Search form

MARCOS 14:18

18Jøts ku ja twɨnguwaꞌatsɨdøø ja kyaabyajt, kuts ja jam wyɨnaty kyaañɨdɨ, wɨnets ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tnɨma̱a̱y:

―Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ jøts ku ja ɨxya̱m nɨduꞌugɨn nmøøtkay pøn øts ɨnet amaaꞌtskꞌampy xkøya̱kp.