Search form

MARCOS 14:20

20Wɨnets ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Tuꞌugyɨ jaꞌ pøn øts ɨdøꞌøn jadeꞌen xuꞌump, jøts kaꞌap ja yjagamɨ, ɨxya̱ adøm ɨdøꞌøn ja nmøøtꞌaꞌuxꞌa̱jtɨndɨ, nɨduꞌugɨn meets jadeꞌen xunwa̱ꞌa̱ñ.