Search form

MARCOS 14:23

23Xjats ja nayɨdeꞌen tꞌadamꞌujch tuꞌuk ja uujkꞌɨɨꞌñ, jøts ku ttamøja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Dios Teety, wɨnets ja ttukꞌukꞌabɨdsɨɨmy ja pyabøjkpɨtøjk midi ja wyɨnaty tø tꞌadamɨ jap uujkꞌɨɨꞌñjøtpy, nɨdukɨꞌɨyɨ ja tꞌuktamujktøø.