Search form

MARCOS 14:24

24Yɨdeꞌen Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:

―Yø øts ɨdøꞌøn ñamyayɨ nnɨꞌjpyꞌajtpy midi wɨdsuꞌump wɨda̱xp øts nnɨkøjxp øts nguba̱jkp ku nyikpɨkta̱ꞌa̱kt jam kruskøjxp. Jaꞌats may ja̱a̱ꞌy yꞌajotꞌa̱ttɨp jøts ja ñɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt. Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja Dios Teety tyikꞌadukwa̱ꞌa̱ñ ja wya̱nda̱ꞌa̱ky sa̱m ɨdøꞌøn ja ttamɨꞌawa̱ꞌa̱nɨyɨɨꞌñ ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn.